Zorgplicht bank restschuld

Heeft de bank in uw zaak haar zorgplicht bij een restschuld geschonden? Neem dan contact op de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

Jurisprudentie over de zorgplicht bij een restschuld

Op 12 oktober 2016 is een belangrijke uitspraak gedaan door de rechtbank Midden-Nederland die betrekking had op de zorgplicht van de Rabobank in verband met de restschuld[1]. De advocaat financieel recht zal aan de hand van deze uitspraak in dit artikel uitleggen wanneer consumenten mogelijk niet door de bank kunnen worden gehouden om de restschuld te betalen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de bank haar zorgplicht heeft geschonden. 

Het ontstaan van de restschuld 

Het ging in deze uitspraak om een stel dat in februari 2007 een te hoge hypotheek geadviseerd en verstrekt had gekregen. Het stel kwam hierdoor later in betalingsproblemen terecht. De Rabobank heeft vervolgens de woning van het stel executoriaal verkocht, waardoor een restschuld is ontstaan. De bank wilde deze restschuld laten betalen door het stel. De rechtbank oordeelde in deze uitspraak echter dat het stel op grond van de redelijkheid en billijkheid niet verplicht was om de restschuld aan de bank te betalen. 

Restschuld niet terug hoeven te betalen, hoe kan dat?

Iedere bank heeft op het moment dat ze een hypotheek verstrekken een zorgplicht. Deze zorgplicht moet ervoor zorgen dat er geen overkreditering plaats kan vinden. Dit wil zeggen dat een kredietnemer een krediet krijgt welke hij gelet op zijn inkomen en/of vermogen niet kan dragen. Dat was ook in deze uitspraak het geval. De zorgplicht van een bank is wettelijk vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Dus als een bank in strijd met deze zorgplicht heeft gehandeld en er overkreditering heeft plaatsgevonden en dit een belangrijke oorzaak van de ontstane restschuld betreft, dan kunnen consumenten in beginsel niet door de bank worden gehouden om de restschuld aan de bank te betalen. Ook in deze uitspraak hoefde het stel de restschuld niet aan de Rabobank te betalen, aldus de rechtbank.

Vragen?

Heeft u een vraag met betrekking tot de zorgplicht van de bank in verband met de restschuld of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

[1] Rechtbank Midden-Nederland d.d. 12 oktober 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5647

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

Contacteer mr. Bonaparte

06 15 43 85 06

Mail contact

 

^ Naar boven