Kwijtschelding restschuld hypotheek

Een restschuld ontstaat pas vaak nadat een (gedwongen) (executie)verkoop van uw woning heeft plaatsgevonden. Dit gaat vaak gepaard met veel druk van de bank waar u uw hypotheek heeft afgesloten. Onder bepaalde omstandigheden is het echter mogelijk dat u kwijtschelding van de restschuld kan bewerkstellingen. In onderhavige artikel legt de advocaat financieel recht uit wat een een restschuld is en wanneer kwijtschelding van de restschuld bij een hypotheek mogelijk is.

Wat is een restschuld?

Uit de praktijk is gebleken dat mensen die vaak met een restschuld kampen soms al eerder te maken hebben gehad met problemen met hun hypotheek. Bijvoorbeeld omdat de hypotheek te hoog was, de maandlasten van de hypotheek waren te zwaar, de waarde van uw woning is gedaald ten opzichte van de hoogte van uw hypotheek of omdat er bepaalde risico’s zijn ingetreden waardoor u uw hypotheek niet meer kan betalen. Bijvoorbeeld: U hebt samen met uw partner besloten om een punt achter een relatie te zetten en u bent gestopt met het betalen van uw hypotheek, omdat u de hypotheeklasten niet meer zelfstandig kan dragen. Wat is dan een restschuld? Antwoord: Het logische gevolg van die ingetreden risico’s, waar de bank mogelijk beter naar had moeten kijken. Allen van de voornoemde mogelijke oorzaken kan een grond vormen om tot kwijtschelding van de restschuld over te gaan.

Zorgplicht restschuld

Wanneer u de restschuld niet kan betalen is het goed mogelijk dat de bank in strijd heeft gehandeld met de wet, omdat er sprake is van overkreditering of omdat de bank u niet voldoende heeft gewaarschuwd voor de bijzondere risico’s aan een hypotheek. In de gevallen zoals die hierboven zijn geschetst is het wellicht mogelijk dat u de bank aansprakelijk kan stellen voor die restschuld, omdat de bank haar zorgplicht heeft geschonden. Kwijtschelding van de restschuld kan in dergelijke gevallen tot mogelijkheden behoren.

Kwijtschelding van de restschuld

Als blijkt dat de bank in strijd heeft gehandeld met de zorgplicht, dan kunt u de bank aansprakelijk te stellen voor de schade die u daardoor heeft geleden. In dat geval kan de restschuld worden verlaagd of kwijt worden gescholden. Kwijtschelding van de restschuld of verlaging van de restschuld kan worden bewerkstelligd door een brief te sturen naar de bank of door een gerechtelijke procedure tegen de bank te starten. Naast de kwijtschelding van de restschuld is het natuurlijk ook mogelijk om de restschuld te verlagen en deze vervolgens conform een redelijke en billijke betalingsregeling bij de bank af te lossen.

Vragen?

Heeft u een vraag met betrekking tot kwijtschelding van de restschuld bij een hypotheek of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u te allen tijde vrijblijvend contact opnemen met mr. P.A. (Pietro) Bonaparte, advocaat financieel recht, via 040-4009106 of mail naar e-mail: bonaparte@smartadvocaten.nl.

^ Naar boven