Vervelende BKR aanvechten

Het zijn nu bijzondere tijden vanwege de corona-uitbraak en de coronacrisis. Veel ondernemers kloppen bij de bank aan voor een extra financiering om deze zware periode door te kunnen komen. Vaak weten zelfstandige ondernemers zelf niet eens dat zij in het verleden een BKR hebben gekregen. Banken willen dan meestal niet meewerken aan het verstrekken van extra financiering als blijkt dat de betreffende ondernemer een BKR heeft. De enige oplossing is dat u dan probeert de BKR aan te vechten. De advocaat financieel recht helpt en adviseert ondernemers bij het aanvechten van BKR en BKR corderingen. In dit artikel legt de advocaat financieel recht uit welke procedure ondernemers kunnen starten om een vervelende BKR te kunnen aanvechten, aan welke voorwaarden zij moeten voldoen en tot slot worden de kosten om een BKR te kunnen aanvechten besproken. 

U bent het niet eens met een BKR of codering?

 

Een BKR vormt dus een grote struikelblok voor het verkrijgen van een extra financiering. Soms is een BKR terecht en soms ook niet. Het liefst doet u ondernemen en zolang de BKR overeind blijft staan, wordt dat dan extra bemoeilijkt, vooral door de coronacrisis. Ondernemers kunnen een beroep doen op de NOW-regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) of andere steunmaatregelen om hun financiële lasten te kunnen compenseren in deze coronatijd. Maar er zijn ook veel ondernemers die niet in aanmerking komen voor overheidssteun en bij de bank aankloppen voor een extra financiering. Voordat die extra financieringen worden verstrekt, moet eerst de BKR worden aangevochten. Het aanvechten van een BKR kan via een kort geding procedure. Dat is een spoedprocedure waarin u snel een oordeel kan krijgen van de rechtbank. Rechters zullen dan na een belangenafweging beslissen of de BKR ongedaan moet worden gemaakt of niet. 

Spoedeisend belang bij aanvechten BKR

 

Twee belangrijke voorwaarden om succesvol een kort geding procedure te kunnen starten zijn:

 

Voorwaarde 1: de zaak over het aanvechten van een BKR mag niet te complex zijn. Dit betekent dat de zaak overzichtelijk moet zijn en een snelle oordeel van de rechter mogelijk moet kunnen zijn;

 

Voorwaarde 2: De ondernemer moet een spoedeisend belang aantonen. De ondernemer moet feiten en omstandigheden stellen waaruit volgt dat hij belang heeft bij een spoedoordeel van de rechter om de BKR ongedaan te kunnen maken. De corona situatie draagt natuurlijk bij het aantonen van een spoedeisend belang, maar er zijn vaak ook bijkomende omstandigheden nodig (bijvoorbeeld: hoge kosten en geen opbrengsten, personeel dreigt op straat te komen of het bedrijf loopt een faillissementsrisico).

 

Om een spoedprocedure te kunnen starten is het handig als de ondernemer zijn documentatie op orde heeft zodat de advocaat financieel recht snel zijn werk kan doen. De kans dat u de zaak wint is groter als u kan aantonen dat u en uw onderneming financieel stabiel zijn, u geen andere geldschulden heeft, de achterstand in het verleden heeft voldaan en uw belang zwaarder weegt dan het belang van de bank om u geregistreerd te houden.

BKR Kosten 

 

Bij het aanvechten van een vervelende BKR dient u als ondernemer rekening houden met een aantal BKR kosten. Te denken valt aan het griffierecht, de deurwaarderskosten en de kosten van de advocaat. Voordat een gerechtelijke procedure gestart wordt, zullen de BKR kosten met de ondernemer worden besproken zodat de ondernemer weet waar hij/zij aan toe is. Voor meer informatie over deze BKR kosten, kunt u het beste even contact opnemen met de advocaat financieel recht.

Vragen? 

 

Heeft u vragen over de volgende onderwerpen:

- BKR aanvechten;

- Corona;

- BKR kosten;

Of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

^ Naar boven