Bank vraagt naar herkomst geld, mag dat? l Advocaat mr. Bonaparte

Dreigt een bank uw financieringsrelatie te beëindigen omdat zij vraagt naar herkomst van uw geld of vermogen? Neem contact op met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

Mag de bank vragen waar je geld vandaan komt?

 

Banken vragen naar de herkomst van gelden en vermogen, omdat zij daartoe wettelijk verplicht zijn op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wwft heeft namelijk als doelstelling witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Echter, in de praktijk komen wij dossiers tegen waarbij banken vragen stellen over waar gelden en vermogen vandaan komen, maar die vragen worden vaak niet of verkeerd beantwoord. Dit komt doordat bedrijven en consumenten het idee hebben niets verkeerd te doen en zij soms simpelweg niet weten hoe zij moeten reageren op vragen over herkomst van gelden of vermogen of zij zijn soms bang om iets verkeerd te verwoorden. 

 

Als niet meegewerkt wordt aan Wwft-onderzoeken van de bank, dan beëindigen banken soms de financieringsrelatie met een bedrijf of consument. Hierdoor kan het bedrijf of de consument niet bankieren en geen zakelijke transacties verrichten. Vooral voor een bedrijf is dat een probleem. 

 

 

[nog nader uitwerken]

 

Welke informatie mag een bank vragen?

 

[nog nader uitwerken]

 

Advocaat inschaken bij vragen over herkomst gelden en vermogen

 

[nog nader uitwerken]

 

Hulp bij vragen over herkomst van gelden of vermogen?

 

Heeft de bank in uw situatie vragen gesteld over de herkomst van gelden en vermogen? Neem dan contact op met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

^ Naar boven