Bank vraagt naar herkomst geld, mag dat?

Dreigt een bank uw financieringsrelatie te beëindigen omdat zij vraagt naar herkomst van uw geld of vermogen? Neem contact op met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

Mag de bank vragen waar je geld vandaan komt?

Banken vragen naar de herkomst van gelden en vermogen, omdat zij daartoe wettelijk verplicht zijn op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wwft heeft namelijk als doelstelling witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Echter, in de praktijk komen wij dossiers tegen waarbij banken vragen stellen over waar gelden en vermogen vandaan komen, maar die vragen worden vaak niet of verkeerd beantwoord. Dit komt doordat bedrijven en consumenten het idee hebben niets verkeerd te doen en zij soms simpelweg niet weten hoe zij moeten reageren op vragen over herkomst van gelden of vermogen of zij zijn soms bang om iets verkeerd te verwoorden. 

Waarom vraagt bank naar de herkomst van geld?

Banken vragen naar de herkomst van gelden en vermogen op de bankrekening. Banken zijn daartoe verplicht op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wwft heeft namelijk als doelstelling witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. In de praktijk valt ons echter op dat banken soms ‘doorschieten’ in het stellen van vragen over gelden en vermogen op de bankrekening vandaan komen. Om te voorkomen dat u die vragen over de herkomst van gelden niet of verkeerd beantwoordt schakelt u een advocaat in. Dit om te voorkomen dat u vragen verkeerd of niet beantwoordt met alle gevolgen van dien.

De bank is een klantenonderzoek gestart naar de herkomst van geld

De bank heeft u een brief gestuurd waarin vragen zijn gesteld over de herkomst van gelden op uw bankrekening. U krijgt meestal een paar weken de tijd om deze brief te beantwoorden. U vindt dat de bank ver gaat in het stellen van deze vragen over uw bankrekening. De bank reageert voorts met dat zij de bancaire relatie met u zal beëindigen als u de vragen over de herkomst van gelden niet beantwoordt. U bent het daar mee oneens. Wij kunnen u adviseren over de beantwoording van de vragen over het gebruik van uw bankrekening. Hierna kunt u gebruik blijven maken van de bancaire faciliteiten zoals u dat voor heen deed

 

Welke informatie mag een bank vragen?

De bank is op grond van artikel 2a Wwft juncto artikel 3 Wwft verplicht om een cliëntenonderzoek te verrichten. De bank dient ook verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden. Daarbij besteed de bank bijzonder aandacht aan ongebruikelijke transactiepatronen. Dat zijn transacties die naar hun aard een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich meebrengen. De Bank mag echter niet doorschieten in het opvragen van informatie. U bent niet verplicht om overal antwoord te geven. Dat kan het geval zijn als de vragen van de bank niets te maken hebben met de dienstverlening van de bank. 

Advocaat inschakelen bij vragen over herkomst gelden en vermogen

U doet er verstandig aan om een advocaat in te schakelen als de bank vragen stelt over de herkomst van gelden en vermogen. Een advocaat kan u adiviseren over het beantwoorden van de vragen. Als niet meegewerkt wordt aan onderzoek van de bank, dan kan de ban besluiten om de bancaire relatie te beëindigen. Hierdoor kan het bedrijf of de consument niet bankieren en geen zakelijke transacties verrichten. Vooral voor een bedrijf is dat een probleem. 

Vragen over de herkomst van gelden beantwoorden?

 Om namens u de vragen over de herkomst van gelden te kunnen beantwoorden hebben wij de volgende documenten nodig:

  • De brief van de bank met informatieverzoek en de vragenlijst;
  • De achtergrond informatie van de bankrekeningnemer;
  • De input voor het beantwoorden van de vragen over de herkomst van gelden; en
  • Alle andere relevante documenten voor het beantwoorden van de vragen over de herkomst van gelden.

Meer informatie over de beantwoording van de vragen over de herkomst van gelden?

Heeft de bank in uw situatie vragen gesteld over de herkomst van gelden en vermogen? Neem dan contact op met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

Contacteer mr. Bonaparte

06 15 43 85 06

Mail contact

 

^ Naar boven