Executie huis voorkomen

 

Het komt steeds vaker voor dat banken, zoals bijvoorbeeld: ING, ABN AMRO, SNS of de Rabobank, sneller besluiten om een executietraject te starten wanneer de particulier even zijn hypotheektermijn niet kan betalen. Soms gaat dit echter te snel en wordt de particulier niet de mogelijkheid gegeven om de achterstand in te lopen. Dreigt een bank ten onrechte met een executie van uw huis? Of is de executieveiling van uw huis reeds aangekondigd en wilt u de executie van uw huis voorkomen? In dat geval dient u een juridische specialist in te schakelen die naar uw dossier kijkt en een goede brief schrijft naar de bank om de executie van uw huis proberen te voorkomen.

Geen recht van parate executie

Een bank, zoals ING, ABN AMRO, SNS of de Rabobank, heeft in beginsel de bevoegdheid om het huis van de hypotheekgever te verkopen wanneer de hypotheekgever in verzuim is met betalen van zijn hypotheektermijnen. Dit wordt het recht van parate executie genoemd. Deze bevoegdheid van parate executie wordt echter beperkt door de grenzen van de wet. ING, ABN AMRO, SNS of de Rabobank mogen niet altijd direct tot executie van uw huis overgaan. Ook nadat de executieveiling door de bank is aangekondigd, kunt u nog steeds proberen de executie van uw huis te voorkomen.

Misbruik van recht

Een bank, zoals ING, ABN AMRO, SNS of de Rabobank, moet de executie stoppen wanneer het doorzetten van de verkoop misbruik van recht oplevert. Wanneer er sprake is van misbruik van recht dient te worden beoordeeld op basis van alle omstandigheden van het geval. Een belangenafweging speelt daarbij vaak een rol. Wanneer er een oplossing komt waardoor de klant weer zijn hypotheek kan betalen dan kan een executieveiling worden voorkomen. Indien de klant oplossingen aanreikt maar de bank niet met de klant in gesprek gaat om deze te bespreken, dan kan het alsnog doorzetten van de verkoop misbruik van recht opleveren. De klant kan proberen de executie te voorkomen door een beroep te doen op misbruik van recht. De rechter zal dan alle omstandigheden van het geval meewegen bij het beoordelen of dat een bank zoals ING, ABN AMRO, SNS of de Rabobank misbruik van recht maakt door de executie van uw woning door te zetten.

Executieverkoop voorkomen met kort geding

De klant kan de (dreigende) executieverkoop van het huis voorkomen door een executie kort geding op te starten. De rechter kan bij misbruik van recht de executie van het huis voorkomen door deze te verbieden of door deze uit te stellen. Een bank mag dan niet meer overgaan tot executieverkoop van uw huis.

Conclusie

Bij een opgelopen achterstand op de hypotheeklening heeft de bank in beginsel het recht van parate executie om het huis te verkopen. Een bank mag niet overgaan tot executie van het huis wanneer dit misbruik van recht oplevert. In dat geval kan de klant een kort geding op starten waarmee de executieverkoop van het huis kan worden voorkomen. Wanneer er sprake is van misbruik van recht, dan dient ING, ABN AMRO, SNS of de Rabobank te stoppen met de executie. 

Vragen?

Heeft u een vraag met betrekking tot het tegenhouden van een executieverkoop van uw huis of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

Contacteer mr. Bonaparte

06 15 43 85 06

Mail contact

 

^ Naar boven