Verzekeraar weigert uit te keren of uit te betalen

In de praktijk van de advocaat verzekeringsrecht komt het vaak voor dat een verzekeraar weigert de schadevergoeding uit te keren of uit te betalen, bijvoorbeeld na brand, diefstal of een andere gedekte schadegebeurtenis. Dit is vaak niet terecht omdat de verzekeringsnemer op basis van de polis recht heeft op een schade-uitkering. De advocaat verzekeringsrecht legt in onderhavige artikel uit wat de verzekeringsnemers kunnen ondernemen wanneer de verzekeraar weigert uit te keren of uit te betalen.

Wat is een verzekering?

Een verzekering is een overeenkomst tussen de verzekeringsnemer, degene die zich verbindt tot betaling van een premie ten behoeve van de verzekerde (zichzelf of anderen), welke rechthebbende is op de uitkering, en de verzekeraar die zich tot de verzekerde bindt tot het doen van een of meer uitkeringen, waarbij tussen partijen onzekerheid bestaat met betrekking tot de uitkeringskant en/of de premiekant (ex artikel 7:925 BW).

Verzekeraar weigert uit te keren, wat dan?

Een verzekeraar is op basis van de verzekering dus gehouden om de schade uit te keren of te betalen wanneer zich dus een schadegebeurtenis voordoet waarvoor dekking bestaat. Wanneer de verzekeraar de schade weigert uit te keren of te betalen, terwijl voor die weigering geen grondslag bestaat, dan komt de verzekeraar zijn verplichtingen niet na. In dat geval is er mogelijk sprake van wanprestatie. De verzekeraar moet dan worden gesommeerd om over te gaan tot schade-uitkering zodat de verzekeraar wel de schade uit keert of betaalt. De advocaat verzekeringsrecht kan u helpen bij het opstellen van een sommatiebrief wanneer de verzekeraar weigert de schade uit te keren of uit te betalen.

U heeft schade geleden?

Wanneer de verzekeraar weigert de schade uit te keren dan kunt u mogelijk schade lijden. Bijvoorbeeld omdat u of uw onderneming in de financiële problemen terecht komt en u kunt uw verplichtingen niet nakomen. In dat geval kunt u mogelijk de verzekeraar aanspreken de schade te vergoeden die u daardoor heeft geleden, omdat deze ten onrechte uitkering van de schade heeft geweigerd. Weigert de verzekeraar de schade uit te keren, terwijl dat ten onrechte is, dan kunt u actie ondernemen om de verzekeraar alsnog te laten uitkeren en/of te laten uitbetalen en daar bovenop kunt u dus mogelijk schadevergoeding krijgen.

Vragen?

Heeft u een vraag met betrekking tot het geval dat de verzekeraar de schade weigert uit te keren of te betalen, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. 

Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 0615438506 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

Contacteer mr. Bonaparte

06 15 43 85 06

Mail contact

 

^ Naar boven