Executieverkoop huis tegenhouden

Banken dreigen steeds vaker om het huis van de klant te verkopen wanneer de klant een (kleine) achterstand heeft op zijn hypotheek. Incasso- en gerechtsdeurwaarders en notariskantoren worden dan vaak ingeschakeld om de executieverkoop en de executieveiling van het huis te regelen. De klant loopt vervolgens het risico na een executoriale verkoop met een restschuld achter te blijven. Belangrijk om te weten is dat de klant een executieverkoop van zijn huis kan tegenhouden. Hoe? Dat leest u hieronder.

Misbruik van recht

Een bank heeft in beginsel de bevoegdheid om het huis van de klant te verkopen wanneer de klant in verzuim is zijn hypotheek te betalen. Dit geldt ook wanneer de achterstand gering is. Dit wordt het recht van parate executie genoemd. Deze bevoegdheid van parate executie wordt echter beperkt door de grenzen van de wet. Een executieverkoop van huis kan worden tegenhouden wanneer dit misbruik van recht oplevert.

Bank tot het uiterste gegaan?

Wanneer er sprake is van misbruik van recht dient te worden beoordeeld op basis van alle omstandigheden van het geval. De rechter zal in zijn beoordeling onder andere meewegen of de bank tot het uiterste is gegaan om een executieverkoop tegen te houden. Van de bank mag worden verwacht dat zij in overleg treedt met de klant om de financiële problemen op te lossen. Wanneer de bank niet meedenkt aan een oplossing maar meteen overgaat tot executie, dan is de bank te voortvarend te werk gegaan. De executieverkoop van het huis kan dan wegens misbruik van recht worden tegenhouden.

Executieverkoop tegenhouden met kort geding

De klant kan de (dreigende) executieverkoop van het huis tegenhouden door een executie kort geding op te starten. De rechter kan bij misbruik van recht de executieverkoop van het huis tegenhouden door deze te verbieden of door deze uit te stellen. Een bank mag dan niet meer overgaan tot executieverkoop van het huis.

Aansprakelijkheid bank

Uit de rechtspraak en de praktijk blijkt dat klanten vaak hun hypotheek niet meer kunnen betalen omdat zij uit elkaar zijn gegaan, een van de partners (de kostwinner) is komen te overlijden of door een plotselinge inkomensdaling als gevolg van baanverlies. Banken zullen zodra een achterstand is ontstaan, snel overgaan tot executieverkoop van het huis. Dit vaak ten onrechte. Een klant was immers niet in de financiële problemen terechtgekomen indien de hypotheek en het advies afgestemd waren op die risico’s en de bank de klant bij het verstrekken van de hypotheek op die risico’s had gewezen. In dat geval heeft de bank haar bijzondere zorgplicht geschonden en is zij aansprakelijk voor de schade (de restschuld) die de klant heeft geleden.

Conclusie

Bij een opgelopen achterstand op de hypotheek heeft de bank in beginsel het recht van parate executie om het huis te verkopen. Een bank mag niet overgaan tot executieverkoop van het huis wanneer dit misbruik van recht oplevert. In dat geval kan de klant een executie kort geding op starten waarmee de executieverkoop van het huis kan worden tegenhouden.

Vragen?

Heeft u een vraag met betrekking tot het tegenhouden van een executieverkoop van uw huis of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

Contacteer mr. Bonaparte

06 15 43 85 06

Mail contact

 

^ Naar boven