BKR codering opheffen met een beroep op verjaring l mr. Bonaparte

 'Wilt u proberen om een BKR codering op te heffen met een beroep op verjaring? Neem dan contact op met mr. Bonaparte, advocaat financieel recht'. 

 

Wanneer banken niet kunnen aantonen dat het plaatsen van een BKR codering juist is, bijvoorbeeld doordat de vordering mogelijk is verjaard, dan dient in beginsel ook te leiden tot opheffen van de BKR coderingen. Banken zijn verplicht om BKR coderingen te plaatsen wanneer consumenten hun betalingsverplichtingen uit hoofde van een gesloten geldlening niet na komen. Wanneer de achterstand niet tijdig wordt ingelost, dan wordt vaak een achterstandscodering in combinatie met cordering 2 opgelegd. Dit betekent dat de kredietverstrekker de geldlening opeist en over gaat tot incasso. Onder bepaalde omstandigheden kan het echter zo zijn dat de BKR codering ten onrechte zijn opgelegd. De consument kan dan proberen om de negatieve BKR codering te laten opheffen door een beroep te doen op verjaring van de onderliggende vordering en/of geschuld. Wanneer de onderliggende vordering is verjaard, is het namelijk niet langer gerechtvaardigd om de negatieve BKR coderingen te handhaven. In dat geval dient de bank de BKR codering op te heffen. In dit artikel legt de advocaat financieel recht uit wanneer een BKR codering opgeven dient te worden met een beroep op verjaring.

Verjaring schulden bij de bank

 

In de wet staan verschillende verjaringstermijnen opgenomen. Geldvorderingen en/of schulden verjaren in beginsel na verloop van 5 jaren vanaf het moment dat de bank voor het laatst actie heeft ondernomen om het bedrag te incasseren. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de BKR coderingen, die u wilt laten opheffen. Banken kunnen dit voorkomen door het recht op terugbetaling op tijd te stuiten met een zogenoemde 'stuitingsbrief'. In de praktijk komt het echter vaak voor dat banken dit niet, althans niet goed doen. Hierdoor is de kans groot dat consumenten een geslaagd beroep kunnen doen op verjaring van de geldvordering en/of schuld. Wanneer de schuld mogelijk is verjaard, dient de BKR codering in beginsel ook te worden opgeheven. Verjaring van de schulden bij de bank kan dus een troefkaart zijn om te spelen met als doel de BKR codering te laten opheffen. 

BKR codering ook verjaard?

 

Een BKR codering kan in essentie weliswaar niet verjaren, maar als de onderliggende geldvordering en/of schuld is verjaard is er geen grond om de consument langer geregistreerd te houden in het BKR. U kunt dan via het opstellen en verturen van een brief proberen om de BKR codering te laten opheffen. Zo bepaalt artikel 9 lid 3 Reglement dat de kredietaanbieder geen persoonsgegevens van de klant in het BKR opneemt waarvan de kredietaanbieder weet of had kunnen weten dat deze op grond van overeenkomst en/of de wet niet aansprakelijk is voor het nakomen van de betalingsverplichtingen. Het verjaren van de onderliggende schuld heeft dus ook gevolgen voor de BKR codering, die door de banken ambtshalve of op verzoek van de consument moet worden opgeheven. Wilt u ook kijke of er mogelijkheden zijn om de BKR codering te laten opheffen, dan moet het dossier worden bestudeerd. Neem contact op met de advocaat financieel recht om te kijken welke dossierstukken nodig zijn om uw dossier te laten beoordelen.

Vragen?

 

Heeft u vragen over de volgende onderwerpen:

- BKR codering opheffen;

- Verjaring schulden bij de bank;

- Schuld verjaard bkr, 

of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2021 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

 

^ Naar boven