Hulp nodig bij uitwissen van gegevens uit Incidentenregister (IVR)?

'Heeft u een vervelende IVR registratie en wil u deze IVR registratie uitwissen? Neem dan contact op met de advocaat financieel recht'.

 

Financiële instellingen, zoals banken en verzekeraars, nemen praktijk- en/of persoonsgegevens van (rechts)personen in het Incidentenregister (hierna: IVR registratie) wanneer er sprake is van een fraudegeval. Een Incidentenregister oftwel een IVR registratie is een soort interne 'zwarte lijst' van banken en verzekeraars. Wanneer u op het Interne Incidentenregister wordt geplaatst, dan heeft dat in beginsel alleen gevolgen voor de relatie met de bank of verzekeraar die de IVR registratie heeft geplaatst. Andere banken en/of verzekeraars hebben in beginsel geen zicht in het Incidentenregister van een andere bank of verzekeraar. Een van de gevolgen kan zijn dat de overeenkomsten met u worden beëindigd en u natuurlijk aangemerkt wordt als een 'fraudeur'. Niemand wil echter bekend staan als een fraudeur. Daarom is het goed om te weten dat u een IVR registratie kan laten uitwissen wanneer deze in strijd met wet- en regelving is opgelegd. In dit artikel legt de advocaat financieel recht uit wat de betekenis is van een IVR registratie en hoe u een onterechte IVR registratie kan proberen te laten uitwissen.

IVR registratie betekenis

 

Wanneer er sprake is van fraude nemen verzekeraar de persoonsgegevens van personen eerst op in het Incidentenregister en daarna eventueel in het Externe Verwijzingsregister. Artikel 3.1 van Het Protocol verplicht deelnemende financiële instellingen om Incidentenregister te hebben (3.3.1 van het Protocol):

 

“Iedere Deelnemer heeft een Incidentenregister, waarin door de betreffende Deelnemer gegevens van (rechts)personen worden vastgelegd ten behoeve van het in artikel 4.1.1 Protocol genoemde doel, naar aanleiding van of betrekking hebbend op een (mogelijk) Incident.

 

Aan een Incidentenregister is een Extern Verwijzingsregister gekoppeld (ex artikel 3.1.2 van het Protocol). In tegenstelling tot de Incidentenregister heeft een registratie in het Externe Verwijzingsregister wel tot gevolg dat andere banken en/of verzekeraars kunnen zien dat u geregistreerd staat als fraudeur. 

Onterechte IVR registratie

 

Omdat een IVR registratie op het eerste gezicht geen nadelige gevolgen voor u heeft bij andere banken en/of verzekeraars, ligt het eerst voor de hand om te proberen er met de verzekeraar uit te komen. Het advies is om dit niet zelf te doen, maar een advocaat in te schakelen die specialistische kennis en ervaring heeft over het uitwissen van onterechte IVR registratie. Met het laten opstellen en versturen van een goede brief is vaak een eerste goede stap om een IVR registratie te kunnen laten uitwissen. In de praktijk zijn banken of verzekeraars eerder bereid om een IVR registratie uit te wissen wanneer partijen 'on speaking terms' tot elkaar komen. Een praktische oplossing verdient altijd de voorkeur boven het starten van een gerechtelijke procedure om een IVR registratie uit te wissen.

Vragen

 

Heeft u vragen over de volgende onderwerpen:

- IVR registratie uitwissen;

- IVR registratie betekenis;

- Incidentenregister;

- Ten onrechte IVR registratie,

of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

^ Naar boven