Hulp bij het indienen klacht bij het Kifid

Advocaat financieel recht, mr. Bonaparte staat particulieren en ondernemers bij die hun klacht over een financiële dienstverlener willen indienen bij de geschillencommissie van het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening (Kifid)[1]. Ons advocatenkantoor biedt hulp bij het opstellen van een klachtbrief, waarna wij de klacht namens u bij het Kifid kunnen indienen. Wij adviseren particulieren en ondernemers vaak om niet zelf klachtbrieven op te stellen en klachten in te dienen, omdat dan een groter risico wordt gelopen dat de klacht door het Kifid wordt afgewezen. Bijvoorbeeld omdat de klacht niet goed geformuleerd is, de onderbouwing van de klacht ontbreekt, niet alle (relevante) feiten worden genoemd in de klachtbrief en vaak wordt ook niet aangeven wat uiteindelijk het doel is van de klacht. Wij bieden daarom hulp bij het zo kracht mogelijk formuleren van een klachtbrief bij het Kifid. Vervolgens kunnen wij u bestaan in de loop van de klachtenprocedure bij het kifid.

Stappenplan

 

Hieronder geven wij aan de hand van een stappenplan advies over hoe u zo goed mogelijk een klacht kan indienen tegen financiële dienstverlener bij het Kifid.

Stap 1: Het schrijven van een klacht

 

Geef een zo duidelijk en concreet mogelijke omschrijving van uw klacht over de financiële dienstverlener. Formuleer daarbij kort en bondig, maar vergeet niet de argumenten te vermelden over waarom u bijvoorbeeld vindt dat de financiële dienstverlener in uw situatie zijn of haar zorgplicht heeft geschonden of een fout heeft gemaakt. U doet er ook verstandig aan om aan te geven welke schade u heeft geleden doordat de financiële dienstverlener zijn of haar zorgplicht heeft geschonden. Wanneer u dit niet of niet goed genoeg doet, dan loopt u mogelijk het risico dat uw klacht ongegrond wordt verklaard. 

Stap 2: Interne klachtenprocedure bij financiële dienstverlener doorlopen

 

Voordat uw klacht over de financiële dienstverlener bij het Kifid wilt indienen, moet u er eerst zeker van zijn dat u de interne klachtenprocedure bij het Kifid volledig heeft doorlopen. Dit betekent dat u uw klacht eerst bij de financiële dienstverlener moet hebben ingediend en die procedure afgerond moet zijn doordat de financiële dienstverlener uw klacht heeft afgewezen. Hierna kunt u uw klacht pas bij het Kifid indienen. Als u de interne klachtenprocedure overslaat, dan loopt u het risico dat het Kifid uw klacht niet (verder) in behandeling zal nemen. Het Kifid zal uw klacht in beginsel dan doorsturen naar de financiële dienstverlener zodat de interne klachtenprocedure alsnog doorlopen kan worden (ex artikel 3 Reglement Kifid 1 april 2017).

Stap 3: Houd rekening met termijn

 

Houd er rekening mee dat u in beginsel binnen een jaar nadat uw klacht aan de financiële dienstverlener heeft voorgelegd, uw klacht bij het Kifid moet hebben ingediend. Wanneer u de voormelde termijn niet in acht neemt, dan loopt u het risico dat het Kifid uw klacht niet (verder) in behandeling neemt (ex artikel 3 Reglement Kifid 1 april 2017). Als u niet meer na het Kifid kunt omdat u termijnen heeft laten verstrijken, dan kunt u nog altijd proberen om uw klacht over uw financiële dienstverlener aan de civiele rechter voor te leggen. Ons advocatenkantoor staat ook particulieren en ondernemers bij die een gerechtelijke procedure willen starten tegen hun financiële dienstverlener. 

Stap 4: Online of per post indienen

 

Bij het Kifid is het in beginsel mogelijk om uw klacht zowel per post of online in te dienen. Voor het indienen van uw klacht over de financiële dienstverlener bij het Kifid, is het wellicht raadzaam om een jurist of een advocaat onder de armen te nemen, die namens u de klacht opstelt en indient. Een jurist of advocaat heeft doorgaans meer ervaring over het opstellen van klachtbrieven, meer juridische 'know how' om uw klacht en het doel van uw klacht duidelijk over te brengen. Als u hulp nodig heeft bij het indienen van een klacht over financiële dienstverlener, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Vragen?

 

Heeft u hulp nodig bij het indienen van een klacht over een financiële dienstverlener bij het Kifid? Neem dan contact op met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 0615438506 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

 

[1] Het Kifid is, zoals reeds toegelicht, een klachteninstituut waar particulieren en ondernemers een klacht over een financiële dienstverlener kunnen indienen. De geschillencommissie van het Kifid neemt de klachten vervolgens in behandeling en geeft hierna in beginsel een bindend advies. 

 

Contacteer mr. Bonaparte

06 15 43 85 06

Mail contact

 

^ Naar boven