Hulp nodig bij het indienen van een klacht bij het Kifid? l Advocaat mr. Bonaparte

Advocaat financieel recht, mr. Bonaparte staat particulieren en ondernemers bij die hun klacht over een financiële dienstverlener willen indienen bij de geschillencommissie van het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid is, zoals reeds toegelicht, een klachteninstituut waar particulieren en ondernemers een klacht over een financiële dienstverlener kunnen indienen. De geschillencommissie van het Kifid neemt de klachten vervolgens in behandeling en geeft hierna in beginsel een bindend advies. De advocaat financieel recht legt hieronder uit waar u onder meer op kunt letten bij het indienen van uw klacht.

Stap 1: Het schrijven van een klacht

 

Geef een zo duidelijk en concreet mogelijke omschrijving van uw klacht over de financiële dienstverlener. Formuleer daarbij kort en bondig, maar vergeet niet de argumenten te vermelden over waarom u vindt bijvoorbeeld vindt dat de financiële dienstverlener in uw situatie zijn of haar zorgplicht heeft geschonden. U doet er ook verstandig aan om aan te geven welke schade u heeft geleden doordat de financiële dienstverlener zijn of haar zorgplicht heeft geschonden. Wanneer u dit niet of niet goed genoeg doet, dan loopt u mogelijk het risico dat uw klacht ongegrond wordt verklaard. 

Stap 2: Interne klachtenprocedure bij financiële dienstverlener doorlopen

 

Voordat uw klacht over de financiële dienstverlener bij het Kifid wilt indienen, moet u er eerst zeker van zijn dat u de interne klachtenprocedure bij het Kifid volledig heeft doorlopen. Dit betekent dat u uw klacht eerst bij de financiële dienstverlener moet hebben ingediend en die procedure afgerond moet zijn doordat de financiële dienstverlener uw klacht heeft afgewezen. Hierna kunt u uw klacht pas bij het Kifid indienen. Als u de interne klachtenprocedure overslaat, dan loopt u het risico dat het Kifid uw klacht niet in behandeling zal nemen. Het Kifid zal uw klacht in beginsel dan doorsturen naar de financiële dienstverlener zodat de interne klachtenprocedure alsnog doorlopen kan worden (ex artikel 3 Reglement Kifid 1 april 2017).

Stap 3: Houd rekening met termijn

 

Houd er rekening mee dat u in beginsel binnen een jaar nadat uw klacht aan de financiële dienstverlener heeft voorgelegd, uw klacht bij het Kifid moet hebben ingediend. Wanneer u de voormelde termijn niet in acht neemt, dan loopt u het risico dat het Kifid uw klacht niet in behandeling neemt (ex artikel 3 Reglement Kifid 1 april 2017).

Stap 4: Online of per post indienen

 

Bij het Kifid is het in beginsel mogelijk om uw klacht zowel per post of online in te dienen. Voor het indienen van uw klacht over de financiële dienstverlener bij het Kifid, is het wellicht raadzaam om een jurist of een advocaat onder de armen te nemen, die namens u de klacht opstelt en indient.

Vragen?

 

Heeft u een vraag met betrekking tot het indienen van een klacht over een financiële dienstverlener bij het Kifid? Neem dan contact op met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2021 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

 

^ Naar boven