Wurgkrediet Interbank

Crédit Agricole Consumer Finance Nederland en daarvan onderdeel uitmakende banken[1] zoals Interbank, de Intermediaire Voorschotbank en de Nederlandsche Voorschotbank, hebben vanaf 2005 stelselmatig wurgkredieten verstrekt aan consumenten. Wurgkredieten zijn doorlopende kredieten waarbij de consument te hoge rente betaald aan de Interbank of een andere bank. Hierdoor worden consumenten geconfronteerd met te hoge betalingsverplichtingen zonder dat zij de mogelijkheid krijgen om het wurgkrediet in te lossen. De advocaat financieel recht legt in onderhavige artikel uit onder welke omstandigheden consumenten de door hen geleden schade kunnen verhalen op de Interbank of andere banken die wurgkredieten hebben verstrekt.

Te hoge rente krediet

Op 18 januari 2018 heeft het Kifid (Kifid nr. 2018-048) een belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot de wurgkredieten en de verplichting van de Crédit Agricole banken, in dit geval de Intermediaire Voorschotbank, ter zake om de te hoge rente van het doorlopend krediet aan de consument terug te betalen. Het kenmerk van een doorlopend krediet is namelijk dat de consument flexibel geld kan lenen tegen een door de Intermediaire Voorschotbank bepaalde kredietvergoedingspercentage. Echter, door de Crédit Agricole banken zijn naast een kredietvergoedingspercentage te hoge rente in rekening gebracht. Intermediaire Voorschotbank calculeerde – ten onrechte – een opslagvergoeding bovenop de verschuldigde marktrente. Om deze reden worden die doorlopende kredieten van de Interbank wurgkredieten  genoemd, omdat de consument alleen maar rente betaalt en nagenoeg niets aflost. De Intermediaire Voorschotbank is in deze uitspraak veroordeeld om de te veel betaalde rente in de vorm van een compensatiebedrag ad € 33.843,24 aan de consument terug te betalen. Interbank kampt met hetzelfde probleem. Ook de Interbank is gehouden om een oplossing te zoeken voor de te hoge rente kredieten.

Woekerrente Interbank

Consumenten die dus te maken hebben met deze wurgkredieten van de Interbank of een aan de Crédit Agricole gelieerde bank, kunnen in beginsel aanspraak maken op restitutie van de te hoge rente. De verwachting is dat deze Crédit Agricole banken consumenten massaal moeten gaan compenseren voor deze ten onrechte in rekening gebrachte woekerrente. Begin september 2018 heeft de directie van Interbank aangekondigd dat Interbank vanaf 1 oktober een grote groep klanten met deze wurgkredieten het doorlopend krediet met een variabele rente wil omzetten naar een persoonlijke lening.

Vragen?

Heeft u een vraag met betrekking tot een wurgkrediet bij Interbank of een andere bank of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 0615438506 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

 

[1] Een niet-limitieve lijst van banken die vallen onder Crédit Agricole consumer Finance Nederland: De Nederlandse voorschotbank B.V., Eurofintus Financieringen B.V., Finata Bank B.V. / N.V., IDM Bank N.V., IDM Finance B.V., Intermediaire Voorschotbank B.V., MNF Bank N.V. en Ribank B.V / N.V.

 

Contacteer mr. Bonaparte

06 15 43 85 06

Mail contact

 

^ Naar boven