CIS registratie verwijderen

Het komt steeds vaker voor dat consumenten of ondernemers een CIS registratie opgelegd krijgen van verzekeraars, terwijl dit eigelijk niet terecht is. Dit doen alleen verzekeraars die in beginsel deelnemers van het CIS zijn. Denk bijvoorbeeld aan Aegon, ABN AMRO, Allianz, ASR, BNP Paribas, Univé en Menzis. Een CIS registratie wordt door andere deze verzekeraars opgelegd wanneer er volgens hen het vermoeden bestaat dat er sprake is van fraude. Bijvoorbeeld als iemand meer bij de verzekeraar declareert dan aan zorg wordt verleend. Echter, in de praktijk valt op dat verzekeraars, zoals: Aegon, ABN AMRO, Allianz, ASR, BNP Paribas, Univé en Menzis, vaak te snel en zonder toepassen van hoor- en wederhoor een CIS registratie plaatsen. U kunt tegen een CIS registratie optreden wanneer deze te lichtvaardig en ten onrechte is opgelegd. In dit artikel legt de advocaat financieel recht uit onder welke omstandigheden een CIS registratie kan worden verwijderen. at er wordt verstaand onder cis registratie en onder welke voorwaarden een dergelijke CIS registratie kan worden verwijderd. 

Wat is CIS?

Op initiatief van de grootste verzekeraars in Nederland, te weten Achmea, Aegon, ASR en Nationale Nederlanden is in 1985 de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in het leven geroepen. Later zijn daar ook Aegon, ABN AMRO, Allianz, ASR, BNP Paribas, Univé en Menzis bij aangeslosten.

 

Wat is CIS eigenlijk? CIS is een organisatie die zich bezighoudt met het beheren van de CIS databank ten behoeve van de verzekeringsmaatschappijen. In deze databank is een 'zwarte lijst' opgenomen van consumenten en/of ondernemers die betrokken zijn geraakt bij een gedraging die het vertrouwen van de verzekeraar hebben geschaad. De persoonsgegevens van de fraudeur worden dan in het CIS register geplaatst zodat alle verzekeraars gewaarschuwd worden voor die ene persoon. Op deze manier werken Aegon, ABN AMRO, Allianz, ASR, BNP Paribas, Univé en Menzis samen om fraude te bestrijden. Soms gaat die samenwerking erg ver en worden wettelijke regels niet altijd in acht genomen. In sommige gevallen is het mogelijk een om CIS registratie te verwijderen. Lees hieronder meer wat een CIS registratie is en hoe u een ten onrechte geplaatste CIS registratie kan laten verwijderen.

De CIS databank

In de CIS databank worden de verzekeraars de volgende gegevens geregistreerd:

 

Type CIS melding Toelichting
   
CM Claimmeldingen van verzekerden die ingediend zijn de verzekeraars.
WBF Een waarborgfondsmelding hebben betrekking op meldingen inzake een onverzekerde voertuig die betrokken is bij een verkeersongeval.
VM Vertrouwelijke mededeling in verband met Royement niet nakomen (financiële) contractuele verplichtingen. Dit komt voor wanneer een verzekering door een verzekeraar is opgezegd.
OBM Rijontzeggingen aangemeld via het OM nadat iemand daartoe door de rechter is veroordeeld.
EVR Dit zijn gegevens van verzekerden of andere personen en bedrijven die bewust over de schreef zijn gegaan ten opzichte van de verzekeraar. Het gaat om gevallen waarbij de verzekerde verzekeringsfraude heeft gepleegd. In dat geval komt er dan een EVR registratie vermeld te staan.

 

Ten onrechte CIS Registratie

Het komt steeds vaker voor dat verzekerden geconfronteerd worden met een CIS registratie. Soms terecht en soms niet. Een ten onrechte opgelegde CIS registratie bemoeilijkt mogelijk nieuwe verzekeringsaanvragen. Het kan er tevens toe leiden dat verzekerden moeilijk van verzekeraars kunnen overstappen omdat de premies worden verhoogd. CIS registraties die ten onrechte zijn opgelegd kunnen eventueel worden verwijderd. De verzekeraar die de gegevens heeft vastgelegd is verantwoordelijk om te zorgen dat eventuele fouten worden gecorrigeerd. 

Registratieduur CIS registratie

Het bewaren van gegevens in de CIS databank is afhankelijk van het type melding. Een CM of OBM melding blijft in beginsel 5 jaar geregistreerd staan. Een VM blijft tussen de 3 á 5 jaar geregistreerd staan. De EVR is het meest ingrijpend type melding en blijft om die reden ook ruim 8 jaar lang geregistreerd staan in de CIS databank.

Correctieverzoek

Indien een CIS registratie niet terecht is, dan kan de advocaat financieel recht namens u een inzageverzoek indienen bij de verzekeraar of behandelaar die de CIS registratie heeft aangemaakt. HEt doel moet dan zijn om de CIS registratie te verwijderen. Het is zelfs mogelijk een correctieverzoek in te dienen bij de verzekeraar zodat de CIS registratie in feite ongedaan kan worden gemaakt. In de praktijk zal een correctieverzoek echter niet snel worden gehonoreerd. Verzekeraars zullen in de meeste gevallen niet zomaar de CIS registratie verwijderen. In de praktijk blijkt dat verzekeraars consumenten lang geregistreerd houden terwijl er eigenlijk geen sprake is van fraude. Dit ten onrechte. 

CIS registratie verwijderen

Wanneer de CIS registratie ten onrechte is geplaatst, kunt u een gerechtelijke procedure starten om de CIS registratie proberen te verwijderen. Het loont om in dat geval een bodemprocedure te starten zodat de rechter tot de bodem kan uitzoeken of de CIS registratie wel of niet terecht is. Als u meer spoed heeft, dan kunt u ervoor kiezen om een kort geding procedure te starten. Het doel is altijd hetzelfde: een CIS registratie verwijderen. Houd er rekening mee dat u tijdig actie dient te ondernemen na de laatste brief van de verzekeraar waarin deze aangeeft de CIS registratie niet te gaan verwijderen. In dat geval gaat er namelijk een termijn lopen van 6 weken vanaf datum afwijzing. Wanneer u dan niet tijdig een gerechtelijke procedure start, kunt u in beginsel niets meer tegen de CIS registratie ondernemen. Indien u geen actie onderneemt, dan blijft de CIS registratie tenminste een periode van drie jaar geplaatst staan. Wanneer u later een procedure start om de CIS registratie te laten verwijderen, dan loopt u tegen het risico dat u niet ontvankelijk zal worden verklaard. Het is dus raadzaam om tijdig een advocaat in te schakelen die u kan helpen bij het verwijderen van de CIS registratie. Mocht u willen weten wat uw kansen zijn om een CIS registratie te laten verwijderen? Neem dan contact op met de advocaat financieel recht. Deze zal eerst uw dossier moeten beoordelen voordat hij kan adviseren over de slagingskans om een CIS registratie te kunnen verwijderen.

Vragen?

Heeft u vragen over de volgende onderwerpen:

- CIS registratie verwijderen;

- heeft u een probleem met Aegon, ABN AMRO, Allianz, ASR, BNP Paribas, Univé en Menzis over het plaatsen van een CIS registratie?

- Wat is CIS?

- Ten onrechte CIS registratie geplaatst.

- Zwarte lijst verzekeringsfraude,

of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

 

 

^ Naar boven