CIS registratie verwijderen

Op initiatief van de grootste verzekeraars in Nederland, te weten Achmea, Aegon, ASR en Nationale Nederlanden is in 1985 de Stichting Centraal Informatie Systeem in het leven geroepen. CIS is een organisatie die zich bezighoudt met het beheren van de CIS databank ten behoeve van de verzekeringsmaatschappijen. In sommige gevallen is het mogelijk een om CIS registratie te verwijderen. Lees hieronder meer over CIS registraties en hoe u een CIS registratie kan verwijderen.

De CIS databank

In de CIS databank worden de verzekeraars de volgende gegevens geregistreerd:

 

Type CIS melding Toelichting
   
CM Claimmeldingen van verzekerden die ingediend zijn de verzekeraars.
WBF Een waarborgfondsmelding hebben betrekking op meldingen inzake een onverzekerde voertuig die betrokken is bij een verkeersongeval.
VM Vertrouwelijke mededeling in verband met Royement niet nakomen (financiële) contractuele verplichtingen. Dit komt voor wanneer een verzekering door een verzekeraar is opgezegd.
OBM Rijontzeggingen aangemeld via het OM nadat iemand daartoe door de rechter is veroordeeld.
EVR Dit zijn gegevens van verzekerden of andere personen en bedrijven die bewust over de schreef zijn gegaan ten opzichte van de verzekeraar. Het gaat om gevallen waarbij de verzekerde verzekeringsfraude heeft gepleegd. In dat geval komt er dan een EVR registratie vermeld te staan.

 

Ten onrechte CIS Registratie

Het komt steeds vaker voor dat verzekerden geconfronteerd worden met een CIS registratie. Soms terecht en soms niet. Een ten onrechte opgelegde CIS registratie bemoeilijkt mogelijk nieuwe verzekeringsaanvragen. Het kan er tevens toe leiden dat verzekerden moeilijk van verzekeraars kunnen overstappen omdat de premies worden verhoogd. CIS registraties die ten onrechte zijn opgelegd kunnen eventueel worden aangevochten. De verzekeraar die de gegevens heeft vastgelegd is verantwoordelijk om te zorgen dat eventuele fouten worden gecorrigeerd.

Registratieduur CIS registratie

Het bewaren van gegevens in de CIS databank is afhankelijk van het type melding. Een CM of OBM melding blijft in beginsel 5 jaar geregistreerd staan. Een VM blijft tussen de 3 á 5 jaar geregistreerd staan. De EVR is het meest ingrijpend type melding en blijft om die reden ook ruim 8 jaar lang geregistreerd staan.

Correctieverzoek

Indien een CIS registratie niet terecht is, dan kunt u een inzageverzoek indienen bij de verzekeraar of behandelaar die de CIS registratie heeft aangemaakt. Het is zelfs mogelijk een correctieverzoek in te dienen bij de verzekeraar zodat de CIS registratie in feite ongedaan kan worden gemaakt. In de praktijk zal een correctieverzoek echter niet snel worden gehonoreerd.

CIS registratie verwijderen

U kunt altijd proberen om een CIS registratie te verwijderen. Dat kunt u doen door een brief te schrijven naar uw verzekeraar waarin u deze verzoekt om de CIS registratie te verwijderen. De advocaat financieel recht kan u helpen bij het opstellen van een dergelijke brief waarin u de verzekeraar verzoekt om de CIS te verwijderen. Mocht dat niet werken, dan kunt u altijd nog naar het Kifid of de rechter stappen. Indien u geen actie onderneemt, dan blijven de meldingen voor tenminste een periode van drie jaar geregistreerd staan.

Vragen?

Heeft u een vraag met betrekking tot een CIS registratie of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u te allen tijde vrijblijvend contact opnemen met advocaat verzekeringsrecht, via 040-4009106 of mail naar: bonaparte@smartadvocaten.nl.

 

^ Naar boven