NHG restschuld terugbetalen

Een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) betekent concreet dat als de verkoopopbrengst van uw huis lager is dan de hypotheekschuld, en u daardoor met een restschuld overblijft, u deze restschuld onder bepaalde omstandigheden niet hoeft terug te betalen. De gevolgen van de kwijtschelding onder de NHG is dat u de restschuld niet terug hoeft te betalen als er bijvoorbeeld sprake is van relatiebreuk, overlijden van uw partner, niet verwijtbare werkloosheid of arbeidsongeschiktheid en u voldoet alle toepasselijke NHG voorwaarden.

NHG restschuld toch wél terugbetalen

Uit de praktijk is gebleken dat NHG of banken toch vaak proberen om onder de NHG-voorwaarden uit te komen. Ook als u een NHG hypotheek heeft, wordt door de betreffende instanties vaak besloten om de restschuld niet kwijt te schelden. U moet dan de restschuld terugbetalen. Dit terwijl dat vaak niet terecht is. U kunt dan NHG of de bank aanspreken om alsnog de restschuld kwijt te schelden, omdat u kan aantonen dat u wél aan alle voorwaarden heeft voldaan. Wanneer dat lukt, dan hoeft u de restschuld niet terug te betalen.

Kwijtschelding restschuld hypotheek zonder NHG

Aan de advocaat financieel recht wordt regelmatig de vraag gesteld of kwijtschelding van de restschuld zonder NHG ook mogelijk is. Dat antwoord is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Banken in Nederland zijn gehouden aan de Wet op het financieel toezicht (Wft). In dat kader moeten banken overkreditering voorkomen (ex artikel 4:34 Wft) en moeten banken u waarschuwen voor de risico’s die verbonden zijn aan een hypotheek. Heeft de bank u niet gewaarschuwd voor de risico’s, dan heeft zij mogelijk haar zorgplicht geschonden. In dat geval kunt de bank aansprakelijk stellen voor de restschuld die daardoor is ontstaan. Dit betekent dat kwijtschelding of verlaging van de restschuld met een hypotheek zonder NHG onder bepaalde omstandigheden ook mogelijk is.

Vragen?

Heeft u een vraag met betrekking tot een restschuld die u met of zonder NHG moet terugbetalen of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u te allen tijde vrijblijvend contact opnemen met mr. P.A. (Pietro) Bonaparte, advocaat financieel recht, via 040-4009106 of mail naar e-mail: bonaparte@smartadvocaten.nl.

^ Naar boven