NHG restschuld terugbetalen

Consumenten sloten in het verleden vaak een hypothecaire financiering met een NHG af met als doel zichzelf te beschermen tegen een restschuld wanneer het mis zou gaan. Wanneer er dan een reschuld zou ontstaan, dan hoefden zij de NHG restschuld niet terug te betalen. Consumenten betaalden voor een hypotheek met NHG een vergoeding. De kosten hiervan werden meegenomen in de hypotheeksom. Consumenten leenden dus geld om een stukje zekerheid te kopen, waarvan achteraf gebleken is dat het om een 'schijnzekerheid' ging. Veel consumenten die een beroep deden op de NHG, dienen alsnog de NHG restschuld terug te betalen. De NHG of de bank probeerden de NHG restschuld niet te betalen en verzonnen daarvoor argumenten waarmee consumenten dus niet zouden voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een kwijtschelding van de restschuld onder de NHG. De advocaat financieel recht legt in onderhavige artikel uit of de consumenten iets kunnen ondernemen tegen een NHG restschuld die zij in beginsel moeten terugbetalen.

Wat is een NHG?

 

Een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) betekent dat als de verkoopopbrengst van uw huis lager is dan de hypotheekschuld, en u daardoor met een NHG restschuld overblijft, u deze NHG restschuld onder bepaalde omstandigheden niet hoeft terug te betalen. De gevolgen van de kwijtschelding onder de NHG is dat u de NHG restschuld niet hoeft terug te betalen als er bijvoorbeeld sprake is van relatiebreuk, overlijden van uw partner, niet verwijtbare werkloosheid of arbeidsongeschiktheid en u voldoet alle toepasselijke NHG voorwaarden.

NHG restschuld toch wél terugbetalen

 

Uit de praktijk is gebleken dat NHG of banken toch vaak proberen om onder de NHG-voorwaarden uit te komen zodat u de NHG restschuld toch moet terugbetalen. Ook als u een NHG hypotheek heeft, wordt door de betreffende instanties vaak besloten om de restschuld niet kwijt te schelden. U moet dan de NHG restschuld terugbetalen. Dit terwijl dat vaak niet terecht is. U doet er goed aan om uw dossier te laten onderzoeken of dat u de NHG restschuld toch kan laten verhalen op de bank of NHG. De NHG dient in beginsel de NHG restschuld te voldoen. U dient dan wel aan te tonen dat u aan alle voorwaarden van de NHG hypotheek heeft voldaan. Wanneer dat lukt, dan hoeft u de NHG restschuld niet terug te betalen.

Kwijtschelding restschuld hypotheek zonder NHG

 

Aan de advocaat financieel recht wordt regelmatig de vraag gesteld of kwijtschelding van de restschuld zonder NHG ook mogelijk is. Dat antwoord is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Banken in Nederland zijn gehouden aan de Wet op het financieel toezicht (Wft). In dat kader moeten banken overkreditering voorkomen (ex artikel 4:34 Wft) en moeten banken u waarschuwen voor de risico’s die verbonden zijn aan een hypotheek. Heeft de bank u niet gewaarschuwd voor de risico’s, dan heeft zij mogelijk haar zorgplicht geschonden. In dat geval kunt de bank aansprakelijk stellen voor de NHG restschuld die daardoor is ontstaan. Dit betekent dat kwijtschelding of verlaging van de NHG restschuld met een hypotheek zonder NHG onder bepaalde omstandigheden ook mogelijk is.

Vragen?

Heeft u een vraag met betrekking tot een restschuld die u met of zonder NHG moet terugbetalen of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2021 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

^ Naar boven