NHG restschuld terugbetalen

Bent u op zoek naar advies over het terugbetalen van de NHG restschuld? Neem dan contact op met met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

Wat is een NHG?

Een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) betekent dat als de verkoopopbrengst van uw huis lager is dan de hypotheekschuld, en u daardoor met een NHG restschuld overblijft, u deze NHG restschuld onder bepaalde omstandigheden niet hoeft terug te betalen. De gevolgen van de kwijtschelding onder de NHG is dat u de NHG restschuld niet hoeft terug te betalen als er bijvoorbeeld sprake is van relatiebreuk, overlijden van uw partner, niet verwijtbare werkloosheid of arbeidsongeschiktheid en u voldoet alle toepasselijke NHG voorwaarden.

Hoe ontstaat een NHG restschuld?

Consumenten sloten in het verleden vaak een hypothecaire financiering met een NHG af met als doel zichzelf te beschermen tegen een restschuld wanneer het mis zou gaan. Wanneer er dan een reschuld zou ontstaan, dan hoefden zij de NHG restschuld niet terug te betalen. Consumenten betaalden voor een hypotheek met NHG een vergoeding. De kosten hiervan werden meegenomen in de hypotheeksom. Consumenten leenden dus geld om een stukje zekerheid te kopen, waarvan achteraf gebleken is dat het om een 'schijnzekerheid' ging.

De 'schijnzekerheid' van de NHG

Veel consumenten die een beroep deden op de NHG, dienen alsnog de restschuld terug te betalen. De NHG of de bank probeerden de NHG restschuld niet te betalen en verzonnen daarvoor argumenten waarmee consumenten dus niet zouden voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een kwijtschelding van de restschuld onder de NHG. De advocaat financieel recht legt in onderhavige artikel uit of de consumenten iets kunnen ondernemen tegen een NHG restschuld die zij in beginsel moeten terugbetalen.

NHG restschuld toch wél terugbetalen 

Uit de praktijk is gebleken dat NHG of banken toch vaak proberen om onder de NHG-voorwaarden uit te komen zodat u de NHG restschuld toch moet terugbetalen. Ook als u een NHG hypotheek heeft, wordt door de betreffende instanties vaak besloten om de restschuld niet kwijt te schelden. U moet dan de NHG restschuld terugbetalen. Dit terwijl dat vaak niet terecht is. U doet er goed aan om uw dossier te laten onderzoeken of dat u de NHG restschuld toch kan laten verhalen op de bank of NHG. De NHG dient in beginsel de NHG restschuld te voldoen. U dient dan wel aan te tonen dat u aan alle voorwaarden van de NHG hypotheek heeft voldaan. Wanneer dat lukt, dan hoeft u de NHG restschuld niet terug te betalen.

Kwijtschelding restschuld hypotheek zonder NHG

Aan de advocaat financieel recht wordt regelmatig de vraag gesteld of kwijtschelding van de restschuld zonder NHG ook mogelijk is. Dat antwoord is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Banken in Nederland zijn gehouden aan de Wet op het financieel toezicht (Wft). In dat kader moeten banken overkreditering voorkomen (ex artikel 4:34 Wft) en moeten banken u waarschuwen voor de risico’s die verbonden zijn aan een hypotheek. Heeft de bank u niet gewaarschuwd voor de risico’s, dan heeft zij mogelijk haar zorgplicht geschonden. In dat geval kunt de bank aansprakelijk stellen voor de NHG restschuld die daardoor is ontstaan. Dit betekent dat kwijtschelding of verlaging van de NHG restschuld met een hypotheek zonder NHG onder bepaalde omstandigheden ook mogelijk is. In dat geval hoeft u de NHG restschuld niet terug te betalen.

Tips voor het terugbetalen van NHG-restschuld

Hieronder zijn een aantal praktische tips opgesomd die u kunnen helpen bij het terugbetalen van een NHG restschuld:

 

1. Een aflossingsplan opstellen: bepaal hoeveel u maandelijks kunt missen om de restschuld af te betalen. Maak een begroting en identificeer mogelijke bezuinigingen om extra geld vrij te maken voor aflossingen.
2. Extra inkomsten genereren: naast bezuinigen, kunt u wellicht overwegen om extra inkomsten te genereren. Dit kan variëren van een bijbaantje nemen tot het verkopen van ongebruikte spullen online. Elk extra inkomen kan u helpen om de schuld sneller af te lossen.
3. Herfinanciering overwegen: u kunt ook overwegen om uw hypotheek te herfinancieren om een lagere rente te krijgen. Dit kan uw maandelijkse betalingen verlagen en u helpen sneller af te lossen.

Vragen?

Heeft u een vraag met betrekking tot een restschuld die u met of zonder NHG moet terugbetalen of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

Contacteer mr. Bonaparte

06 15 43 85 06

Mail contact

 

^ Naar boven