Een BKR registratie terugdraaien

'Heeft u hulp nodig bij het proberen ongedaan te krijgen van een negatieve BKR registratie? Neem dan contact op met mr. Bonaparte, advocaat financieel recht'.

Wat doen wij?

 

Ons kantoor houdt zich bezig met proberen een BKR registratie terug te draaien. Dat kan wanneer een BKR registratie ten onrechte is geplaatst of wanneer het plaatsen van een negatieve BKR codering of registratie na een afweging van alle betrokken belangen en gelet op alle feiten en omstandigheden disproportioneel is. Wanneer u kan aantonen dat de BKR registratie niet gerechtvaardigd is geplaatst, kunt u proberen om door middel van het versturen van een brief de BKR registratie of codering terug te draaien. Mr. Bonaparte is advocaat financieel recht. Hij biedt tegen betaling van redelijke prijsafspraken hulp bij het proberen terug te draaien van een BKR registratie en codering. Mr. Bonaparte geeft mensen die tegen een BKR registratie of codering aanlopen 5 tips bij het proberen terug te draaien van een BKR registratie of codering.

Tip 1: Niet zelf eerst bezwaar maken

 

"Wanneer mensen bij mij terecht komen over een vraag of hulp bij het proberen terug te draaien van een BKR registratie, dan valt mij in de meeste gevallen op dat mensen vaak eerst bezwaar hebben gemaakt door zelf brieven te versturen. Dat is niet verstandig. Ten eerste omdat banken en financiële instellingen, zodra een verzoek tot het terugdraaien van een BKR registratie binnenkomt, deze in de meeste gevallen dezelfde dag nog afwijzen met standaard brieven en reacties. Banken en financiële instellingen nemen vaak niet eens de moeite om een verzoek tot het terugdraaien van een BKR registratie te beoordelen. Ten tweede is het onverstandig, omdat na de afwijzing van een verzoek tot terugdraaien van een BKR registratie en codering een termijn gaat lopen van in beginsel 6 weken, waarbij u uw verzoek tot het terugdraaien van een BKR registratie en codering dient voor te leggen aan de rechtbank of aan de geschillencommissie BKR. Indien u niet binnen de gestelde termijn actie onderneemt, dan loopt u het risico dat uw verzoek tot het terugdraaien van een BKR registratie wordt afgewezen". 

Tip 2: Denk goed na over wie u inschakelt

 

"U heeft hulp nodig van andere om te proberen een BKR registratie terug te draaien. Houd er rekening mee dat er commerciële partijen actief zijn, die tegen betaling van hoge vergoedingen vaak met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid pretenderen een BKR registratie terug te draaien. Het komt dan soms voor dat ik mensen aan de telefoon heb die hoge vergoedingen hebben betaald, maar waar het niet gelukt is met het terug te draaien van een BKR registratie met alle gevolgen van dien. Vaak blijken eenmaal ondernomen acties niet meer te herstellen. Mijn advies aan mensen is dus om van te voren met verschillende juristen of advocatenkantoren te bellen en te luisteren naar wat zij te bieden hebben en deze met elkaar te vergelijken. Ga niet meteen in op een aanbod omdat dit op het eerste gezicht lucratief lijkt te zijn, maar denk eerst goed na over uw doelstelling en vraag de proffessional altijd naar een plan van aanpak. Op deze manier voorkomt u teleurstellingen en hoge kosten die nergens ertoe leiden". 

Tip 3: Direct processtuk laten opstellen

 

"Ga vooral niet een advocaat of jurist meerdere brieven achter elkaar laten schrijven en versturen, want dat heeft vaak geen enkele zin en het kost alleen maar geld. U krijgt meestal toch een standaard reactie, waarbij uw verzoek tot terugdraaien van een BKR registratie wordt afgewezen. U bent dan gebonden aan termijnen op straffe van niet-ontvankelijkheid. Mijn advies is daarom om direct een processtuk te laten opstellen. Ja, het kost veel geld, maar dan heeft u ook direct een document waarmee u naar de rechter of de geschillencommissie BKR kan stappen zonder meer kosten te maken".

Tip 4: Dossiervorming

 

"Voordat u een advocatenkantoor of een juristenbureau inschakelt voor het terugdraaien van een BKR registratie, doet u er goed aan om uw dossier op orde te krijgen. DIt kunt u doen door vooraf de belangrijkste documenten te verzamelen. Dan gaat het vooral om de correspondentie tussen u en de bank of financiële instelling, de documenten waaruit blijkt dat u structureel een stabiele financiële positie hebt en de bewijsstukken die kunnen bijdragen aan de belangenafweging zodat deze in uw voordeel uitvalt". 

Tip 5: Doe een BKR inzageverzoek

 

"Wanneer u niet zeker weet wat voor een soort BKR registratie of codering heeft, dan kunt via de website van de stichting BKR mijn kredietoverzicht eenmalig (kosteloos) een inzageverzoek doen zodat u inzage krijgt in eventuele BKR registratie of coderingen. Hieronder is een tabel opgenomen met toelichting over wat de verschillende BKR coderingen betekenen". 

 

Type BKR codering Toelichting
1 Er is een betalingsregeling getroffen
2 De vordering wordt opgeëist en geïncasseerd
3 Een bedrag is afgeboekt en kwijtgescholden
4 Consument is onbereikbaar
A Betalings- achterstand & problemen
H Herstel van betalingsverplichting

Vragen?

 

Heeft u een vraag over of hulp nodig bij het terugdraaien van een BKR registratie of codering of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

^ Naar boven