Zorgplicht Interbank woekerkrediet

Kredietnemers die schade hebben geleden als gevolg van de door de Interbank eenzijdige opgelegde rentepercentages bij woekerkredieten, kunnen deze schade wellicht verhalen op de Interbank. Op de Interbank rust namelijk een zorgplicht om de kredietnemers duidelijk en volledig te informeren over alle elementen van het woekerkrediet. De advocaat financieel recht legt in dit artikel uit wanneer Interbank aansprakelijk kan worden gesteld.

De elementen van de rente niet altijd duidelijk

In de praktijk blijkt dat kredietnemers niet altijd op de hoogte zijn van de kenmerken van een woekerkrediet. Zo is niet altijd duidelijk uit welke elementen de rente bestaat. Het ligt in dergelijke gevallen op de weg van de Interbank om kredietnemers duidelijk en volledig te informeren over alle elementen van de rente. Is dat niet het geval, dan heeft de Interbank mogelijk in strijd gehandeld met de op haar rustende zorgplicht.

Zorgplicht Interbank

Interbank heeft kredietnemers mogelijk niet altijd volledig geïnformeerd over de kenmerken van een woekerkrediet. Mogelijk heeft Interbank dus haar zorgplicht geschonden. Het Kifid heeft op 24 mei 2018, nr. 2018-039 een belangrijke zorgplicht kwestie behandeld. Daarin oordeelde het Kifid dat de kredietaanbieder geen inzicht had verschaft in het mechanisme op grond waarvan de omvang van de opslag wordt vastgesteld. De opslag vormde immers een belangrijke element van de rente. Omdat de consument hierover niet was geïnformeerd, had de kredietaanbieder niet het recht om de opslag te verhogen. De Interbank kan dus op grond van die uitspraak worden verweten in strijd te hebben gehandeld met haar zorgplicht.

Schadevergoeding

Kredietnemers die dus te maken hebben met de zogenoemde woekerkredieten van de Interbank, kunnen in beginsel aanspraak maken op schadevergoeding. Schadevergoeding kan worden behaald door het sturen van een goede brief naar de Interbank. Indien dat niet werkt, dan is het wellicht mogelijk om een gerechtelijke procedure te starten. De ervaring leert dat banken dergelijke kwesties liever minnelijk wensen op te lossen in plaats van verwikkeld te raken een gerechtelijke procedure.

Vragen?

Heeft u een vraag met betrekking tot de zorgplicht van de Interbank bij het verstrekken van een woekerkrediet of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 0615438506 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

Contacteer mr. Bonaparte

06 15 43 85 06

Mail contact

 

^ Naar boven