ING Bank moet BKR registratie doorhalen

ING is bij uitspraak van 12 juni 2019 van de rechtbank Amsterdam[1] veroordeeld om de ten laste van de consument geplaatste BKR registratie te doorhalen. Waarom? Een steeds vaker voorkomend probleem bij het kopen van een nieuwe woning is dat consumenten geen nieuwe hypotheek kunnen krijgen zolang een BKR registratie overeind blijft staan. Vaak komen consumenten bij de aanvraag van de hypotheek erachter dat zij of de partner een BKR registratie heeft. Het gevolg hiervan is dat banken, zoals ING, vaak minder snel bereid zijn om een hypothecaire financiering te verstrekken zolang de BKR registratie niet wordt verwijderd. De advocaat financieel recht legt in dit artikel uit hoe u dan een BKR registratie kan laten doorhalen. Daarnaast bespreekt de advocaat financieel recht de belangrijkste aandachtspunten binnen de voornoemde uitspraak die tegen de ING Bank is gewezen.

Zelf proberen een BKR registratie te doorhalen, is dat handig?

 

Wij worden vaak gebeld door mensen die eerst zelf brieven hebben verstuurd en bezwaar hebben gemaakt tegen de door ING geplaatste BKR Registratie. Deze mensen komen dan vaak van een koude kermis thuis, omdat ING de meeste bezwaarbrieven in principe standaard afwijst zonder een uitgebreide onderbouwing te geven. Daarnaast dient u rekening ermee te houden dat een termijn van zes weken begint te lopen vanaf het moment dat ING een afwijzingsbrief heeft verzonden nadat deze een verzoek heeft ontvangen om de BKR registratie te doorhalen en of aan te passen. Wanneer geen gerechtelijke procedure wordt gestart binnen de termijn in de AVG, dan loopt u mogelijk het risico dat uw verzoek om de BKR registratie te doorhalen in een procedure niet-ontvankelijk zal worden verklaard door de rechter (ex artikel 35 lid 2 van de Uitvoeringswet AVG). De advocaat financieel recht geeft als tip me om vooral niet zelf bezwaar te maken, maar hulp in te schakelen bij een jurist of een advocatenkantoor. Met de juiste expert kunt u dan proberen om succesvol de BKR registratie bij ING te laten doorhalen.

Welke BKR registratie waren in deze casus geplaatst?

 

Op grond van artikel 4:32 Wet financieel toezicht (Wft) zijn kredietaanbieders verplicht om deel te nemen aan een stelsel van kredietregistratie. Deze kredietregistratie wordt uitgevoerd door het BKR. Het doel van de kredietregistratie is tweeledig: enerzijds om consumenten te beschermen tegen overkreditering, anderzijds om aanbieders van krediet te beschermen tegen kredietnemers van wie is gebleken dat zij hun lening niet (kunnen) aflossen. Betalingsachterstanden of andere onregelmatigheden die ontstaan tijdens de looptijd van een kredietovereenkomst worden in het CKI vermeld met bijzonderheidscoderingen. In de zaak tegen de ING Bank waren de coderingen A, 2 en 3 geplaatst ten laste van de consument. Dit betekent dat de consument in kwestie een achterstand had in betalingen, de vordering door ING inmiddels was opgeëist en afgeboekt.  

Belangenafweging 

 

In de uitspraak van de rechtbank Amsterdam zijn de door ING aangevoerde gronden voor de BKR registratie afgewogen tegen de belangen van consument in kwestie. Deze afweging moet normaliter worden gemaakt aan de hand van de op het moment van de afweging bekende feiten en omstandigheden, zodat daarbij ook feiten en omstandigheden die zich eerst na de registratie hebben voorgedaan, van belang kunnen zijn. De consument in kwestie had aangevoerd dat de betalingsachterstand in het verleden ontstaan is als gevolg van het feit dat consument eind 2012 slachtoffer is geworden van een mishandeling, waarbij hij ernstige verwondingen heeft opgelopen en waarvan hij psychische gevolgen (een angststoornis) heeft ondervonden. In die periode is hij zijn baan kwijtgeraakt en is de debetstand ontstaan evenals schulden bij andere crediteuren. Er was dus wel sprake van een problematische schuldsituatie maar de oorzaak daarvan is niet volledig aan de consument te wijten. De omvang van de schuld aan ING was daarbij te overzien, oordeelde de rechter. 

 

Verder heeft de aflossing van de schuld geruime tijd gevergd, maar inmiddels zijn sinds de laatste betaling door de consument bijna twee jaar verstreken. In die twee jaar is een stabielere situatie ontstaan. De consument in kwestie is voor zijn angststoornis behandeld met een goed resultaat. Hij en zijn vriendin hebben thans beiden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een gezamenlijk bruto inkomen van ongeveer € 55.000,- per jaar, exclusief overwerk- en onregelmatigheidstoeslagen. Zij hebben geen schulden en ongeveer € 10.000,- aan spaargeld. Het risico op herhaling kan dan ook als gering worden aangemerkt, oordeelde de rechter vervolgens verder. Onder deze omstandigheden oordeelde de rechter dat de belangen van een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening en de bescherming van de kredietregistratie niet zwaarder wegen dan het belang van consument bij verwijdering van de coderingen in het CKI. Daarom werd ING veroordeeld om de BKR registratie te doorhalen.

Vragen?

 

Heeft u hulp nodig bij het laten doorhalen van een BKR registratie of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 06 15 43 85 06 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

[1] vindplaats: ECLI:NL:RBAMS:2018:4188 (X/ING Bank N.V.)

Contacteer mr. Bonaparte

06 15 43 85 06

Mail contact

 

^ Naar boven