Verzekeraar weigert uitkering opstalverzekering na brand

Een opstalverzekering biedt doorgaans dekking tegen schade aan uw woning als gevolg van storm, diefstal en brand. In Nederland zijn onder meer Aegon, ASR of Achmea actief als opstalverzekeraars. Nederlandse huishoudens die een woning kopen zijn meestal verplicht om een opstalverzekering af te sluiten. Hypotheekverstrekkers stellen dat namelijk als voorwaarde voor het verstrekken van een hypothecaire financiering.

 

U hoopt natuurlijk nooit aanspraak te hoeven maken op de opstalverzekering, maar als zich een schadegebeurtenis voordoet dan bent u vaak gerustgesteld. U denkt dan: 'ik ben gelukkig toch goed verzekerd'. In de praktijk komt het echter vaak voor dat opstalverzekeraars de verzekerde schade weigeren uit te keren. Bijvoorbeeld als reden dat u de woning te koop heeft gezet, de woning ten tijde van de brand leeg stond of u door de uitkering in een voordeligere positie komt. 

 

In dit artikel staat de vraag centraal wat u kunt ondernemen tegen de verzekeraar, bijvoorbeeld een Aegon, ASR of Achmea, die weigert de opstalverzekering uit te keren.

Weigering uitkering naar de herbouwwaarde?

 

Wanneer uw woning is afgebrand, dan dient de verzekeraar in beginsel de opstalverzekering na te komen en het verzekerd bedrag dat vermeld staat op het polisblad uit te keren. Het verzekerd bedrag dat vermeld staat op het polisblad is meestal voorafgaand aan het sluiten van de opstalverzekering door uzelf of uw tussenpersoon opgegeven. Dit bedrag staat meestal gelijk aan de herbouwwaarde van uw woning wanneer uw woning afbrandt en u deze wil herbouwen. Uitgangspunt van de meeste opstalverzekeringen is dat na de brand de herbouwwaarde wordt uitgekeerd, tenzij de polisvoorwaarden anders bepalen. Maar wat nou als een opstalverzekeraar, zoals bijvoorbeeld Aegon, ASR of Achmea weigert de brandschade onder de opstalverzekering uit te keren?

Verzekeraar dient polis na te komen 

 

De verzekeraar die na de brand weigert de opstalverzekering uit te keren, heeft mogelijk een probleem. De opstalverzekeraar dient het verzekerd bedrag dat vermeld staat op het polisblad, de herbouwwaarde, uit te keren. Wanneer de verzekeraar dat niet doet, pleegt deze een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming. Met andere woorden: er is dan sprake van wanprestatie en de verzekeraar is dan aansprakelijk voor uw schade na de brand van uw woning. Het komt voor dat verzekeraars een beroep doen op de polisvoorwaarden en van mening zijn dat een andere uitkering dient plaats te vinden. Bijvoorbeeld, omdat de woning ten tijde van de brand van de woning te koop of leeg stond en in de polisvoorwaarden is bepaald dat in dergelijke geval de verkoopwaarde in plaats van de herbouwwaarde dient te worden uitgekeerd (of andersom). In die gevallen kan de verzekeraar in beginsel terecht een beroep doen op een (lagere) uitkering conform de polisvoorwaarden. In andere gevallen dient de verzekeraar het verzekerd bedrag dat vermeld staat op het polisblad van de opstalverzekering uit te keren. 

Polisvoorwaarden niet van toepassing

 

Aegon, ASR en Achmea maken vaan gebruik van de polisvoorwaarden. De bepaling in de polisvoorwaarden, waarin staat dat de uitkering conform een andere (lagere) waarderingsmaatstaf plaatsvindt wanneer woning is afgebrand, is soms niet van toepassing. Bijvoorbeeld in de situatie waarin de polisvoorwaarden niet voordat de opstalverzekering werd afgesloten aan u zijn overhandigd. Wanneer de polisvoorwaarden niet zijn overhandigd, dan is er meestal geen sprake van wilsovereenstemming. Iets accepteren wat u niet heeft gezien, kan niet. De polisvoorwaarden zijn in dat geval niet van toepassing. U kunt dan terecht een beroep doen op uitkering conform het verzekerd bedrag, dat vermeld staat op het polisblad. Wanneer de opstalverzekeraar weigert de opstalverzekering uit te keren, dan u deze aansprakelijk stellen en sommeren na de brand de herbouwwaarde of het verzekerd bedrag uit te keren. 

Vragen?

 

Heeft u een conflict met een opstalverzekeraar, bijvoorbeeld Aegon, ASR of Achmea, die na de brand van uw woning weigeren het verzekerd bedrag op basis van de opstalverzekering uit te keren, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte. Bel of stuur een WhatsApp naar het volgende telefoonnummer 0615438506 of e-mail naar p.bonaparte@keizersadvocaten.nl.

 

© 2024 - Alle rechten voorbehouden aan de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte

 

Contacteer mr. Bonaparte

06 15 43 85 06

Mail contact

 

^ Naar boven