Bank heeft een fout gemaakt

Wanneer een bank een fout maakt, dan is zij in beginsel aansprakelijk voor de schade die u heeft geleden. 

 

Welke fouten kan een bank maken?

 

^ Naar boven