Knellende BKR ongedaan maken

De advocaat financieel recht kan u helpen bij het ongedaan maken van een knellende BKR. Negatieve BKR ontstaat meestal omdat consumenten achterstallig zijn met het voldoen van de financiële verplichtingen richting de bank. Wanneer een BKR terecht heeft plaatsgevonden, dan betekent dat nog niet dat u met lege handen staat. Banken en/of de verwerkingsverantwoordelijk dienen zich ook te houden aan de wettelijke regels bij het plaatsen van een BKR. Wanneer banken deze BKR regels niet in acht nemen, dan kunt een procedure starten om een BKR ongedaan te maken. In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan bod: het recht op inzage in de BKR gegevens, hoe een negatieve BKR eruit ziet en de gevolgen van wanneer de vooraankondigingsbrief de consument niet heeft bereikt voordat een BKR wordt geplaatst. 

Recht op inzage BKR 

Consumenten hebben op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) recht op inzage in de BKR gegevens. Zij kunnen dan een inzageverzoek BKR doen bij de bank en/of de verwerkingsverantwoordelijke die de negatieve BKR heeft geplaatst. Meestal is zo'n verzoek eenmaal gratis. Daarna kan de bank en/of de verwerkingsverantwoordelijk een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van de BKR gegevens. Dit is belangrijk, want voordat u de BKR ongedaan wil maken moet u wel weten om wat voor soort BKR het gaat en welke BKR coderingen zijn opgelegd.

Hoe ziet een negatieve bkr eruit?

Een negatieve BKR - kun je herkennen aan de codering A. Codering A staat voor achterstand en betalingsprobleem. Een dergelijke codering wordt vaak opgelegd in combinatie met andere coderingen. Bijvoorbeeld BKR codering 2 staat voor opeisen en/of incasseren van het gehele bedrag en BKR codering 3 staat voor dat een bedrag is afgeboekt en kwijtgescholden. Wanneer de consument de achterstand opmerkt en deze inlost, dan wordt een H codering geplaatst. Dat staat voor herstel van de betalingsverplichting. Zo'n BKR blijft nog 5 jaar na plaatsing van de H codering zichtbaar in het BKR. 

Vooraankondigingsbrief niet bereikt bkr 

De bank mag niet zomaar een negatieve BKR plaatsen. Op grond van het BKR reglement dient de bank de consumenten een paar keer te waarschuwen voordat een negatieve BKR wordt geplaatst. De bank dient dat te doen door middel van het versturen van vooraankondigingsbrieven aan het adres van de consument. Het moet de consument immers voldoende duidelijk zijn dat bij het uitblijven van betaling een negatieve BKR volgt. Wanneer niet aan deze waarschuwingseis wordt voldaan, dan is dat in beginsel een grond om een negatieve BKR ongedaan te kunnen maken. In de praktijk komt het vaak voor dat banken consumenten niet meerdere keren en tijdig waarschuwen. Vaak worden vooraankondigingsbrieven alleen per gewone post verstuurd. Op de bank rust in beginsel de stelplicht en bewijslast om aan te tonen dat de vooraankondigingsbrieven de consument hebben bereikt. Lukt dat niet? Dan dient dat in beginsel voor rekening van de bank te komen. De negatieve BKR moet in dat geval in beginsel ongedaan worden gemaakt. 

Vragen?

Heeft u vragen over de volgende onderwerpen:

- BKR ongedaan maken;

- Recht op inzage BKR;

- Hoe ziet een negatieve BKR eruit?

- Vooraankondingsbrief niet bereikt BKR,

Of heeft u een andere vraag over financieel recht, dan kunt u contact opnemen met de advocaat financieel recht: de heer mr. P.A. (Pietro) Bonaparte, bel hem of stuur hem een berichtje via WhatsApp op zijn telefoonnummer 06 21 88 87 94 of stuur een e-mail naar pietrobonaparte@siebenadvocaten.nl.

^ Naar boven